CILJI PROJEKTA
Zmanjšanje nekontroliranih vodnih izgub.

CILJI PROJEKTA
Zagotovljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo

CILJI PROJEKTA
Zmanjšanje nekontroliranih vodnih izgub.

CILJI PROJEKTA
Zagotovljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo

Obvestila in novice

Rižanski vodovod Koper obvešča porabnike vode, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo v petek, 03.04.2015 v Izoli, na območju Ulic Na terasah in Pod Šaletom, predvidoma med 8.00 in 15.00 uro.

Po končanih delih se porabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo...

Rižanski vodovod Koper obvešča porabnike vode, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo  v četrtek, 02.04.2015 v Izoli, na območju Ulice IX. Korpusa, Ulice Emilia Driolia, Pod Šaletom in Na terasah, predvidoma med 8.00 in 16.00 uro.

Po končanih delih se...

Rižanski vodovod Koper obvešča porabnike vode, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo  v torek, 31.3.2015, na območju Spodnjih Škofij od hišne št. 46 do hišne št. 70, v Izoli bo motena oskrba z vodo na  območju Južne ceste 6 in Livad od hišne št. 5 do 8 ,...

Rižanski vodovod Koper obvešča porabnike vode, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo  v petek, 20.03.2015 na območju Sečovelj od hišne št. 35 do 37, Parecaga od hišne št. 153 do 157 in v Izoli na območju Južne ceste 20, predvidoma med 8.00 in 15.00 uro.

Po...

Rižanski vodovod Koper obvešča porabnike vode, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo  v sredo, 18.03.2015 v Strunjanu od hišne št. 44 do 75, v Kortah od hišne št. 74 do 108 ter v Kopru na območju Ferrarske ulice 12 in 14 in Kolodvorske ceste 2, predvidoma med 8.00...

02.04.2015
01.04.2015
30.03.2015
19.03.2015
17.03.2015

Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali je zaključen. Predvidena dela so bila v celoti realizirana, zgrajenih je bilo 21.469 metrov vodovoda, od tega tekom operacije 18.750 metrov. Investicijo sta sofinancirala Kohezijski sklad EU in Republika Slovenija, pri čemer je prispevek Evropske unije znašal 85 %, oziroma 5.535.205,75 evrov.

V okviru projekta se bodo obnovili nekateri primarni vodovodi in vodohrani obstoječega vodovodnega omrežja v posameznih podsistemih, ki bodo izboljšali razdeljevanje razpoložljivih vodnih količin iz različnih virov oskrbe, nemoteno oskrbovali tudi v primerih možnega izpada posameznega vodovodnega vira in dela sistema zaradi okvare.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Oskrba s pitno vodo.