Cilji projekta

S projektom bo zagotovljena varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo, saj bodo primarni cevovodi hidravlično izboljšani in medsebojno povezani ter s tem tudi vodovodni podsistemi, kar bo omogočilo distribucijo vodnih količin iz več vodnih virov ter nemoteno oskrbo v primeru izpadov enega ali več vodnih virov. Zmanjšale se bodo nekontrolirane vodne izgube.