Financiranje

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Oskrba s pitno vodo.

  • Skupna vrednost projekta znaša 9 milijonov evrov.
  • 6,4 milijona evrov bo financirano iz kohezijskega sklada Evropske unije
  • 1,1 milijona evrov iz državnega proračuna RS
  • 1,5 milijona evrov pa iz občinskih proračunov, in sicer 57 –odstotni delež Mestna občina Koper, 29 –odstotni Občina Izola in 14 –odstotni Občina Piran

Vse vrednosti so brez DDV, ki je obveznost občinskih proračunov.