Predstavitev

Občina Izola leži na jugozahodnem delu Slovenije. Na vzhodu meji na Mestno občino Koper, na zahodu in jugu pa na občino Piran. Razprostira se na površini 28,6 km² in vključuje 8,5 km morskega brega. Občina Izola je sestavljena iz 9 naselij (Baredi, Cetore, Dobrava, Izola, Jagodje, Korte, Malija, Šared in Nožed) in skupaj šteje 15.713 prebivalcev.  Sedež občine je v Izoli, ki je predvsem turistično središče.

Več o občini na: www.izola.si

Projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na Obali zajema na območju Občine Izola naselja: Izola, Jagodje, Livade, Šared in Korte.

Gradnja cevovodov bo potekala na naslednjih območjih:
 

Ulica/Naselje

Dolžina cevi

Cankarjev drevored

344 m

Industrijska cesta

319 m

Južna cesta

974 m

Pittonijeva ulica

189 m

Dantejeva ulica

395 m

Na terasah in pod Šaletom

308 m

Vodohran Šalet

/

Šared

1181 m

Cesta v Jagodje

436 m

Vodohran Livade

/

Korte

216 m