Opis projekta

V vseh treh občinah bo zgrajenih 18.379 metrov primarnih vodovodov, obnovljena bosta dva vodohrana, vodohranu Sv. Anton pa bo dograjena dodatna vodna celica. V vodooskrbni sistem Obale bodo vgradili kakovostne materiale in cevovode ustreznih dimenzij z regulacijskimi in zapornimi elementi ter izvedli hidravlične izboljšave, uredili in dogradili bodo sistemske vodohrane z regulacijsko opremo.

Sistem bo daljinsko nadzorovan s kontrolo tlačnih razmer na vodovodnem omrežju, zagotovljene bodo volumske kapacitete za izravnavanje konic v oskrbi in omogočeno bo prečrpavanje vode iz magistralnega sistema v sistemske vodohrane.

Projekt bo dokončan okvirno do konca leta 2014.